Erik van Zuydam

Het ego is niet in staat om het lijden op te lossen. Het lijden is daarentegen wel in staat om het ego op te lossen. Erik van Zuydam

Eckhart Tolle

Zolang je zelfbeeld wordt ontleend aan het denken kun je niet weten wie je bent. Eckhart Tolle

Isaac Shappiro

Zolang je je geluk afhankelijk maakt van iets buiten jezelf, houd je jezelf voor de gek. Isaac Shappiro

Nin Sheng

Proberen om je altijd maar ‘goed’ te voelen is een bezigheid van hen, die weigeren het leven in al zijn volheid te ervaren. Nin Sheng

Erik van Zuydam

Het lijkt alsof onze gedachten ons niet met rust kunnen laten, maar de waarheid is, dat wij onze gedachten niet met rust kunnen laten.