Over Jorinde

Mijn hart ligt bij het werken met mensen, hen te begeleiden in de zoektocht die het leven voor ieder is en in het leren liefdevol met zichzelf om te gaan. Als bewegings- en lichaamsgerichte therapeut staat mijn empathisch vermogen op de voorgrond- oprecht, warm, luisterend, verbindend en verantwoordelijk. Ik heb van jongs af aan ervaren hoe belastend vroege ervaringen in het leven kunnen zijn. Deze ervaringen en mijn gevoel van verbondenheid met mensen en hun (psychische) problemen zijn de drijfveer in mijn werk. Mijn doel is mensen die vastlopen in het leven hun kracht en (zelf)vertrouwen (terug) te laten vinden en hen te laten ontdekken waar hun talenten en kwaliteiten liggen.

Achtergrond

Als één van drie kinderen ben ik opgegroeid bij een bewust ongehuwd moeder. Het gemis van een vader ben ik rond mijn 28e gaan toelaten. Ik ben gedurende mijn schooljaren erg gepest. In reactie op de psychische en fysieke pesterijen deed ik er alles aan om niet afgewezen te worden. Vanaf die tijd is bij mij een negatief zelfbeeld ontstaan. Ik leefde veel vanuit mijn hoofd, kon moeilijke gevoelens slecht herkennen en toelaten, en voelde daardoor niet wat mijn lichaam nodig had.

Na de CIOS- opleiding voor sport en bewegen heb ik de studie Psychomotorische Therapie gevolgd. Tijdens deze opleiding heb ik mijn passie voor lichaamsgericht werken ontdekt. Het heeft mij geholpen mijn negatieve patronen en overtuigingen, en mijn destructieve handelingen te herkennen. Het contact met mijn lichaam, te luisteren naar de signalen die mijn lichaam geeft, het uiten van mijn emoties en wat erin mij speelt te dragen zonder er iets mee te moeten hebben mij geholpen meer open en liefdevol te zijn naar mezelf en anderen.

De kracht van werken met je lichaam, waarin alle ervaringen en gebeurtenissen zijn opgeslagen en een weerspiegeling geeft van hoe je in het leven staat, is voor mij hierdoor enorm boeiend en inspirerend geworden.  Ik heb diverse cursussen gevolgd op dit gebied en een logisch gevolg hiervan was de opleiding lichaamsgeoriënteerde psychotherapie ‘Primal Rebirth therapie’. Waarbij ik zowel in mijn werk als in mijn persoonlijke ontwikkeling ben gegroeid.

Werkervaring en eigen praktijk

Na mijn afstuderen in 2011 heb ik op verschillende plekken binnen de volwassenen psychiatrie en psychotherapeutische instellingen gewerkt als psychomotorisch therapeut, sinds 2013 bij Pameijer te Rotterdam met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

In mijn praktijk in Arnhem bied ik

  • Psychomotorische therapie
  • Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie – Primal Rebirth therapie
  • Lichaamsgerichte cursussen

Voor meer informatie over de inhoud van het werk als psychomotorisch therapeut en Primal Rebirth therapie zie aanbod. 
Je kan je aanmelden via het contactformulier of door verwijzing via je huisarts of psychiater/psychotherapeut.

Lidmaatschap en registratie

2011    Lid van Nederlandse Vereniging van Psychomotorische Therapie ( NVPMT).
2012    Kandidaatgeregistreerd vaktherapeut psychomotorische therapie (bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen, SRVB).
2017    Lid van Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP).
2017    Lid van Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).
2017    Lid van Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). 
2018    Lid van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). 
2018    Lid van Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 
2018    Lid van Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). 
2019    Lid van Stichting Volksgezondheidszorg (VGZ) . 

Jorinde praktijk Andrijn

Jorinde praktijk Andrijn