jQuery(document).ready(function(){ jQuery("button.et_pb_contact_submit").text('Verstuur'); });

Wat is Psychomotorische Therapie

De afkorting PMT staat voor Psychomotorische Therapie. Bij deze vorm van therapie zijn beweging en het ervaren van het eigen lichaam aangrijpingspunt voor hulp bij  vermindering, verhelpen of leren omgaan met klachten. Tijdens de sessies worden klachten duidelijk via bewegen en in het lichaam voelen en beleven.

Het principe van lichaamsgerichte therapie is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door bewustwording van het lichaam in de therapie  ontstaat meer inzicht in de interactie en verwevenheid tussen lichaam en geest.  Eén van de stappen in de therapie is de lichamelijke belevingen leren herkennen en fysiek en verbaal leren uiten. Het eigen gedrag wordt onderzocht met behulp van beweging en lichaamservaring. Door te experimenteren met nieuwe gedragingen worden nieuwe ervaringen opgedaan op het gebied van voelen, denken en handelen.

In de Psychomotorische therapie worden bewegingsoefeningen uit de sport en het bewegingsonderwijs toegepast. Voor de oefening in lichaamservaring worden verschillende methoden toegepast zoals ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, technieken uit bio-energetica en sensory awareness. Hierbij worden  de signalen die je lichaam afgeeft geduid. Deze signalen kunnen divers zijn, van de manier van ademhalen, de houding van het lichaam tot bewegingspatronen. De signalen kunnen allemaal iets vertellen, bijvoorbeeld over de mate van spanning in het lichaam. Onder andere wordt gelet op de uitvoering: hoe je met de opdracht omgaat, hoe je jezelf gedurende de opdracht ziet, wat je zelfbeeld is en wat je overtuigingen en overlevingsstrategieën zijn. Tijdens de sessies worden gesprekken gevoerd. De combinatie van deze gesprekken en de lichaamsgerichte behandelmethoden zorgen voor een optimale aanpak van klachten.

Op deze manier wordt meer duidelijkheid in de achtergrond van je gedragingen en meer bewustwording en inzicht in jezelf verkregen. Door aan je eigen lijf ervaringen op te doen en door ander gedrag uit te proberen worden je eigen keuzemogelijkheden vergroot en klachten of problemen verkleind of zelfs opgelost.

Al zoek je de hele wereld af naar iemand die je liefde meer waard is dan jezelf, je zult die nooit vinden. Boeddha
Niets sterkt het ego zo als gelijk hebben. Eckhart Tolle
Je eigen afweer tegen de angst, is het infuus waarmee je de angst in het leven houdt. Erik van Zuydam
Het tragische van het leven is niet dat het zo snel afgelopen is, maar dat we zo lang wachten ermee te beginnen. Bron onbekend
Je bent hier omdat het goddelijke doel van het universum zich kan ontvouwen. Zo belangrijk ben je!
Angst voorkomt niet dat je sterft. Angst voorkomt dat je leeft. Nin Sheng
Het is niet jouw taak om mij te begrijpen. Dat is mijn taak. Byron Katie
Al het lijden ontstaat door onze gehechtheid aan een onjuist zelfbeeld. Boeddhistische wijsheid
Wie zou je zijn zonder de gedachte dat je indruk moet maken? Byron Katie
Ogen die zonder verlangen kijken, zijn open om te zien wat is. Mooji