jQuery(document).ready(function(){ jQuery("button.et_pb_contact_submit").text('Verstuur'); });

Aanmelden Verdiepingscursus Leven in je Lijf

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Voor de cursus gelden de volgende regels en afspraken:
  -Ondergetekende is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichaam, gezondheid en welzijn.
  -Ondergetekende is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar handelen in de cursus.
  -Ondergetekende heeft de verantwoordelijkheid de begeleiders voldoende te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand.
  -Lichamelijk geweld in de cursus leidt tot uitsluiting van verdere deelname.
  -Bij voortijdig vertrek (op eigen verzoek) blijft het volledige cursusgeld verschuldigd
  . -De groepsleiding is gemachtigd degene die om welke reden dan ook de groepsactiviteit belemmert, verdere deelname te ontzeggen.

Kosten van de cursus €315,-
Als je een factuur wil is dat mogelijk
De cursus start op 14 april 2020 en is elke dinsdagavond (m.u.v. 19 mei) tot 23 juni 2020 van 19.30 tot 22.15
De cursus bestaat uit 10 dinsdagavonden