jQuery(document).ready(function(){ jQuery("button.et_pb_contact_submit").text('Verstuur'); });

Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

We spreken van een Licht verstandelijke beperking wanneer het IQ tussen de 50 en 85 is. Maar wat betekend dat nou eigenlijk? Vaak betekend dat bepaalde vaardigheden achter blijven. Hierbij kun je denken aan sociale vaardigheden: moeite hebben met de communicatie en verwachtingspatronen van anderen. Het gevoel hebben altijd op je tenen te moeten lopen. Hierdoor kan je problemen ondervinden in relaties aangaan of behouden. Ook kan er sprake zijn van een verminderd conceptueel vermogen; rekenen, schrijven en lezen op een vlot tempo. De praktische vaardigheden zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, inzicht financiën, overzicht uitgaven en andere factoren kunnen in mindere mate aanwezig zijn, wat de zelfredzaamheid belemmerd.

Als Psychomotorische therapeute ben ik zeer ervaren met de doelgroep LVB (jeugd zowel volwassenen) ook in combinatie met psychiatrische problematiek(en).
Vanuit eigen ervaring, geboren met een beperking, heb ik rond mijn puberteit ervaren hoe lastig ik het vond om mijn beperking te accepteren en er mee om te gaan. Ik had veel schaamte over mijn beperking en vond het lastig hier over te praten. Ik heb altijd geweten dat ik met mijn beperking ook veel kan betekenen in de maatschappij. Ik heb mogen onderzoeken en ervaren wat mijn kwaliteiten zijn en hoe ik dit de wereld inbreng.

Technieken waarmee ik werk zijn o.a.:
Bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen.

Wil je hulp bij vermindering of het leren omgaan met jouw klacht neem vrijblijvend contact met mij op of maak een afspraak voor een intakegesprek.

Maak een afspraak

 

Al zoek je de hele wereld af naar iemand die je liefde meer waard is dan jezelf, je zult die nooit vinden. Boeddha
Zonder iets is er geen lol aan om niets te zijn. Byron Katie
Haat wordt nooit door haar overwonnen; Alleen liefde kan haat overwinnen. Boeddha
Zolang je zelfbeeld wordt ontleend aan het denken kun je niet weten wie je bent. Eckhart Tolle
Je eigen afweer tegen de angst, is het infuus waarmee je de angst in het leven houdt. Erik van Zuydam
Op het moment dat je denkt iets nodig te hebben van iemand anders, ben je vergeten wie je bent. Jeru Kabbal
Meditatie is iets wat we zijn, niet iets wat we doen.Het ego is iets wat we doen, niet iets wat we zijn. Rupert Spira
Niets sterkt het ego zo als gelijk hebben. Eckhart Tolle
Zolang je je geluk afhankelijk maakt van iets buiten jezelf, houd je jezelf voor de gek. Isaac Shappiro
Ogen die zonder verlangen kijken, zijn open om te zien wat is. Mooji