De verdiepingsmodule Heart & Sexuality gaat over seksualiteit en relaties. Hierin leer je op een lichaamsgerichte manier om de niet afgeronde ontwikkelingsstappen binnen de seksuele ontwikkeling te herkennen en in te halen. In de oefeningen en opstellingen werk je met ideale ouders om op verschillende leeftijden een steunende en gezonde seksuele spiegeling te ervaren in de seksuele expressie bij de ontwikkeling van meisje tot vrouw en van jongetje tot man. Het is belangrijk voor het kind zich te verbinden met en zich erkend te voelen door papa en mama als zijn seksuele bronnen.

Het leven begint bij de conceptie. We snijden ons af van ons allereerste begin omdat we moeite hebben ons ouders voor te stellen in het bedrijven van de liefde, moeite ons voor te stellen dat je ouders liefdevol gevreeën hebben, dat jij uit liefde ontstaan bent en welkom bent. Het kind heeft recht om als seksueel wezen hier op aarde verwelkomt te worden. Dat je gezien, erkend en geaccepteerd wordt in wie en hoe je bent. Dit is heel belangrijk voor je zelfvertrouwen, je basis. De indrukken die je binnenkrijgt als baby in de baarmoeder kunnen je omgang met stress later  beïnvloeden. Hoe de moeder en de omgeving zijn, hoe ouders met elkaar en met stress omgaan, is de eerste ervaring van het kind. De manier waarop je geboren bent heeft vaak parallellen met hoe je in het leven staat. Het laat indrukken achter die onbewuste overtuigingen veroorzaken. Kinderen reageren vanuit hun gevoel, de impulsen komen direct uit de kern van het kind. Vaak wordt het kind wel door ouders gezien als een gevoelig wezen maar niet gezien als een erotisch wezen met onschuldige lustgevoelens. Het hart van het kind wordt geaccepteerd maar het geslacht niet.

Het kind leert stap voor stap zijn lichaam ontdekken en zich van zijn lichaam bewust te worden. Het leert behoeftes uit te drukken en heeft de spiegeling van zijn ouders en de buitenwereld nodig om woorden voor zijn lichaamsdelen (ook het geslacht) en gevoelens te leren. Het kind is nieuwsgierig, opgewonden en onschuldig en reikt uit naar de ouders vanuit het hart en het bekken om contact en verbinding met hen te maken en te voelen. Het kind ontwikkelt zijn autonomie door NEE te zeggen en zijn eigen wil uit te drukken. Als er niet naar de wil (de stem) van het kind geluisterd wordt gaat het kind zijn expressie binnenhouden, het leert zich inhouden en afsluiten. Wanneer de liefde, levenslust en vitaliteit van het kind niet ontvangen wordt door ouders, sluit het het hart af en trekt het zijn bekken terug. Hierdoor vindt er een afsplitsing plaats tussen het hart en het geslacht. Het herstel van de verbinding tussen hart en geslacht is belangrijk. Wanneer die verbinding er is kan de seksuele energie in je lijf stromen- het stromen van je levensenergie.

Het kind heeft bevestiging nodig van ouders om de lichamelijke sensaties (b.v. lust) te integreren en te leren begrijpen. Een gezonde spiegeling helpt het kind om zijn nieuwsgierigheid te volgen, te leren vertrouwen in het mogen hebben van plezier en lustgevoelens en er betekenis aan te geven. Het kind leert dan zijn impulsen te volgen en hart en geslacht met elkaar te verbinden. Als de onschuldige opwinding en nieuwsgierigheid van het kind door de ouders geaccepteerd wordt, kan het kind in zijn onschuld blijven en vrij van schuld opgroeien. Het kind leert dan in verbinding met zijn eigen geslacht zijn lichamelijke impulsen vertrouwen.

Het kind leert dat er een verschil is tussen jongens en meisjes, wordt nieuwsgierig naar waar hij vandaan komt en geleidelijk ontwikkelt het zijn eigen seksuele identiteit. Belangrijk is hoe ouders reageren op pogingen tot verbinding van het kind. Wanneer op die pogingen niet op een gezonde manier gereageerd wordt laat dit bij het kind sporen achter over het leren vertrouwen op de ander, op de wereld om hem heen. Hierdoor kan het angst voor commitment of seperatie-angst ontwikkelen.

Het kind heeft de ouder van hetzelfde geslacht nodig voor identificatie en ondersteuning bij het ontdekken van zijn seksuele identiteit, om vervolgens naar de ouder van het andere geslacht te kunnen gaan om gespiegeld te worden als jongetje of meisje. Als de relatie tussen vader en moeder verstoord is moet het kind kiezen voor één van de ouders, tussen liefde en support. Het is lastig voor het kind om dan in de driehoek vader, moeder en kind te bewegen.

Als de vader de (liefdes)energie ontvangt van het meisje kan het stromen naar haar geslacht, als de liefdesenergie door vader niet ontvangen wordt blijft de energie in het hart waardoor deze ongezond, bevroren naar buiten komt. Wanneer de moeder de (liefdes)energie van het jongetje accepteert dan kan het jongetje leren zijn energie te laten stromen naar het hart, anders blijft de energie in zijn bekken/geslacht en wil dit ontladen. Als de ouder niet in staat is om adequaat te spiegelen, zelf seksueel opgewonden raakt in contact met het kind, bevriest, terugtrekt of oordeelt, komt het kind in verwarring. Het ontwikkelt schuld en schaamte en verliest daarmee de vrijheid van seksuele zelfexpressie. Als ouders de nieuwsgierigheid en onschuldige opwinding van het kind afwijzen en ontkennen blijft er een innerlijke leegte die later door anderen opgevuld wil worden.

Een autonome verbinding aangaan met een ander zonder jezelf te verliezen kan wanneer je bewust aanwezig kan blijven in hart en geslacht. De liefde voor onszelf is basisvoorwaarde voor de liefde voor een ander. Dan zijn we voor vervulling in intieme relaties niet meer afhankelijk van de ander.