Betalingsvoorwaarden:

 1. Je ontvangt elke twee weken een factuur en betaalt deze rechtstreeks aan Praktijk Andrijn, binnen 14 dagen na de factuurdatum onder vermelding van factuurnummer.
 2. De betaling van de factuur vindt bij voorkeur plaats per bankoverschrijving of Ideal.
 3. Je declareert de factuur zelf bij je zorgverzekeraar.
 4. Bij afmelding van de afspraak, minimaal 24 uur van te voren, worden geen kosten in rekening gebracht.
 5. Bij niet – of te laat afmelden van de afspraak wordt 90 euro in rekening gebracht.
 6. Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.
 7. Behandeling vindt uitsluitend plaats op eigen risico.

Voorwaarden bij verzuim of te laat betalen van factuur:

 1. 14 dagen na de factuurdatum is Praktijk Andrijn gerechtigd een betalingsherinnering te zenden.
 2. Is 14 dagen, na het sturen van die betalingsherinnering, de rekening niet voldaan dan ontvangt u een aanmaming met aanmaningskosten van  €15,-
 3. Is 7 dagen na ontvangst van de aanmaning  de rekening niet voldaan dan is praktijk Andrijn gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van incassomaatregelen zijn voor rekening van de cliënt.
 4. Praktijk Andrijn kan bij nalatigheid tot betalen van de factuur de behandeling stopzetten.
 5. Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden bij betalingsverzuim geldt dat dit te goeder trouw, in redelijkheid moet geschieden. Overmacht aan je kant kan te allen tijde met Praktijk Andrijn besproken worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient door therapeut en cliënt zoveel als mogelijk begrensd te worden.

De wet WBGO

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afd 5 BW behalve in het BW te vinden in de staatscourant  nr 837 van 1994) zijn van toepassing op de behandelovereenkomst tussen therapeut en cliënt.

Praktijk Andrijn klachtenprocedure:

Praktijk Andrijn Jorinde van  der Donk heeft zich te houden aan de beroepscode van therapeuten (www.vaktherapie.nl / www.sblp.nl). De wettelijke geldende geheimhoudingsplicht en is voor bij de klachtenprocedure geregistreerd bij het NIBIG (REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL). De Wkkgz wet is aangesloten bij het NIBIG.

 

Proberen om je altijd maar ‘goed’ te voelen is een bezigheid van hen, die weigeren het leven in al zijn volheid te ervaren. Nin Sheng
Meditatie is iets wat we zijn, niet iets wat we doen.Het ego is iets wat we doen, niet iets wat we zijn. Rupert Spira
Angst voorkomt niet dat je sterft. Angst voorkomt dat je leeft. Nin Sheng
Het ego is niet in staat om het lijden op te lossen. Het lijden is daarentegen wel in staat om het ego op te lossen. Erik van Zuydam
Dat, waar we alsmaar voor wegrennen bestaat uiteindelijk niet werkelijk, en dat, waar we ten diepste naar verlangen is feitelijk altijd al hier aanwezig. Gangaji
Zolang je zelfbeeld wordt ontleend aan het denken kun je niet weten wie je bent. Eckhart Tolle
Op het moment dat je denkt iets nodig te hebben van iemand anders, ben je vergeten wie je bent. Jeru Kabbal
Alles wat leeft heeft de ingeboren drang om tot bloei te komen. Wat de mens er voornamelijk van weerhoudt om zich te ontplooien, zijn de ideeën die hij heeft over zichzelf. Erik van Zuydam
Wie ben je, zonder je ideeën over wie je bent? Erik van Zuydam
Je bent hier omdat het goddelijke doel van het universum zich kan ontvouwen. Zo belangrijk ben je!